מדיניות פרטיות אפליקצית בגוף בריא

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים בשירותי הדרכה לאימוני ריצה של מירי פורסט (להלן ״האפליקציה״), וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באפליקציה או הנאסף על-ידה בעת השימוש באפליקציה.

 1. כתנאי לשימוש במוצרים או היבטים מסוימים של השירותים, תידרשי להירשם בבגוף בריא ולבחור סיסמא ושם משתמש (להלן: “זיהוי משתמש“).
 2. הנך אחראי/ת לשמירת הסודיות של הסיסמה שלך. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע של בגוף בריא. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירתו יתכן ותוגבל משימוש בשירותים טעוני הרשמה.
 3. המידע של זיהוי המשתמש, כמו גם מידע נוסף שסיפקת הכולל תמונה, משקל, שנת לידה, גובה, והמידע הנאסף עליך אוטומאטית בעת השימוש באפליקציה כדוגמת מיקום מדוייק, סוג המכשיר, מערכת הפעלה, מספר מזהה ייחודי של המכשיר ו ה ip  (להלן ״המידע״), נועדו לתת למשתמש חווית שימוש מייטבית, לאפשר חישובי מידע בהווה או בעתיד, ולשיפור הפיתוח, והבנת מגמות.
 4. בגוף בריא לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של בגוף בריא, הניתנת לעיון באפליקציה בגוף בריא. על פי הוראת סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות אינך חייב/ת למסור מידע אישי ומסירת המידע נעשית על בסיס התנדבותי בלבד.
 5. סליקת כרטיס אשראי של משתמשים מתבצעת באמצעות ספק סליקה והחברה אינה שומרת פרטי כרטיס אשראי שנמסרו על ידי המשתמשים.
 6. הנך מסכים/מה ומכיר/ה בכך שאת/ה נושא/ת באחריות המלאה והבלעדית לשימוש בשירות וההסתמכות עליו, וכן הנך מסכים/מה ומכיר/ה בכך שההסתמכות שלך על השירות נעשית על אחריותך בלבד.
 7. החברה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהוא סודי או מוגן על ידי זכויות, והינך נדרש להימנע מלהעביר לאפליקציה מידע כאמור. על כן ההתיחסות לכל מידע שתמסור או יאסף על ידיה, תהיה כאל מידע לא סודי ולא קניני.
 8. באפליקציה קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט. החברה עושה מאמצים לקשר לאתרים אשר למיטב ידיעתה, אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים. יחד עם זאת, החברה אינה אחראית לתנאי השימוש או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים. שימושך באתרים הנ״ל הינם על אחריותך הבלעדית.
 9. בגוף בריא עושה כל מאמץ כדי לספק לך שירות מספק באיכות גבוהה. אולם, איננו ערבים לכך שהשירות יפעל באופן רציף או ללא טעויות, או שהוא יהיה זמין באופן תמידי או נקי לחלוטין מרכיבים פוגעניים, או שהוא בטוח, מוגן מפני חדירה בלתי מורשית למחשבי בגוף בריא, חסין מפגיעות, נקי מתקלות, מבאגים או מכשלים, ובכלל זה, אך לא רק, כשלי חומרה, כשלי תוכנה וכשלי תקשורת בתוכנה, שמקורם ב-בגוף בריא או בספקים שלה.
 10. זמינות ופונקציונאליות האפליקציה, התוכן והשירותים תלויים בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטת בגוף בריא, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלני משנה של בגוף בריא או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן ושירותים סלולאריים וכן משתמשים אחרים). בגוף בריא לא תהא אחראית לנזקים שנגרמו כתוצאה משיבוש או תקלה אשר אינם בשליטתה, ככל שעשתה מאמץ סביר למנוע אותם. בין השאר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגוף בריא אינה אחראית לנכונות המידע שנימסר על ידי משתמשים לבגוף בריא בקשר ליומנים שלהם.
 11. פונקציות מסוימות בשירותים עושות שימוש במידע מפורט לגבי מיקומך ומסלול תנועתך, לדוגמה בצורה של אותות GPS ומידע אחר אשר נשלח על ידי המכשיר הסלולארי שלך שבו מותקן ומופעל היישום של בגוף בריא, לא ניתן לספק פונקציות אלה מבלי להשתמש בטכנולוגיה זו. אנא שים/מי לב שבגוף בריא עושה שימוש במידע לגבי מיקומך ומסלולי תנועתך, על מנת לתת לך מידע מדוייק באשר לריצה שלך. סגירת יכולות אלו לא יאפשרו את קיום השירות כפי שהוא מוצע לך. כך גם אם תפעיל/י את שירותי המיקום הנ”ל אין ערובה לדיוק במתן השירותים שכן לבגוף בריא אין שליטה על איכות האותות המועברים אל או נקלטים במכשירך.
 12. כל משתמש/ת שמוריד/ה את האפליקציה ועושה בה שימוש נדרש/ת בהרשמה הראשונית לפתוח פרופיל אישי.
 13. בגוף בריא מתחייבת שלא להעביר לגורם צד שלישי מידע אישי שלך מהאפליקציה ולא לעשות בו שימוש שלא לצורכי האפליקציה, או חברת ״בגוף בריא״.
 14. בגוף בריא משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובסלולר, ככל שההגנה מפניהם נתונה בידיה. עם זאת, אין ביכולתה ו/או בשליטתה של בגוף בריא למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות זדוניות אשר עשויות להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האפליקציה, לפגוע בפרטיותך, לצותת לתעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של בגוף בריא, לשרתים או למחשבים, להתחזות ליישום או לבגוף בריא, לבצע תרמיות והונאות מקוונות, להזיק או לחבל בפעילות האפליקציה, התוכן ו/או השירותים
 15. בשימוש באפליקציה ובמנוע החיפוש בו, את/ה נשאלת האם תסכים/מי לשימוש וסנכרון עם חומר המצוי בטלפון הנייד שלך, כגון GPS. בגוף בריא עושה שימוש במידע זה לצורך הפעלת האפליקציה. על פי הוראת סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות אינך חייב/ת למסור מידע אישי ומסירת המידע נעשית על בסיס התנדבותי בלבד.
 16. על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות הנך רשאי/ת לבקש לעיין בחומר שבידי בגוף בריא ואגורים במאגר המידע של בגוף בריא. על פי סעיף 14 לחוק הגנת הפרטיות הנך רשאי לבקש לתקן את המידע.
 17. על פי סעיף 16 לחוק הגנת הפרטיות בגוף בריא, מנהליה ועובדיה מחויבים בשמירת סודיות המידע הפרטי אליו נחשפו אגב ביצוע עבודתם.
 18. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק, הנך מעניק/ה בזאת לבגוף בריא רישיון להשתמש במידע על המיקום, מסלול התנועה ו/או היסטוריית החיפושים שלך על מנת לספק את השירותים בצורה המיטבית.
 19. הנך מעניק/ה לבגוף בריא רישיון להשתמש במספר הטלפון ובכתובת הדוא״ל שמסרת לבגוף בריא על מנת לשלוח אליך הודעות SMS או דוא״ל ככל שיידרשו במטרה לשפר את השירות, להציג או לשלוח אליך חומרי שיווק ופרסום מותרים (כהגדרתם בהסכם זה) כאשר אתה משתמש ביישום; לערוך סקרים ושאלונים שמטרתם שיפור השירות; לאכוף את תנאי הסכם זה; ליצור עמך קשר כאשר בגוף בריא סבורה שדבר זה הכרחי; כדי לטפל בקלקולים ותקלות; לצורך פעולה במקרה של מחלוקת, או הליכים משפטיים מכל סוג בינך לבין בגוף בריא ו/או הפעלת השירותים, או בינך לבין משתמשים אחרים או צדדים שלישיים בקשר או בנוגע לשירות.
 20. פרטי איש הקשר בבגוף בריא לכל שאלה הקשורה בפרטיות: 055-6621442 begof.bari@gmail.com, שרית